Bedrijfsgebouw

Brand is de schrik van elke ondernemer. Brand heeft, in verreweg de meeste gevallen veroorzaakt door een defect apparaat of foutief gebruik hiervan, grote gevolgen voor uw bedrijf. De schade aan uw bedrijfsgebouw is al snel aanzienlijk. En wat te denken van de schade aan machines, meubilair en overige zaken in uw bedrijfspand!

Dekking

Wanneer er sprake is van een financiering op uw bedrijfspand zal de financier in veel gevallen een opstalverzekering verplichten, maar ook uw inventaris/goederen kunnen schade oplopen. Zelfs uw bedrijfscontinuïteit kan in gevaar komen bij een calamiteit. Natuurlijk dekt de bedrijfsgebouwenverzekering meer dan alleen de risico’s van brand.

Laat u uitgebreid voorlichten en adviseren over de mogelijkheden en neem contact met ons op.