Bedrijfsverzekeringen overig

Het is niet onze bedoeling om op deze site al de risico’s die worden gelopen in de verschillende branches weer te geven. Zo loopt de garagehouder natuurlijk heel andere risico’s dan de agrarische ondernemer of de horecaondernemer. Verder zal de ene ondernemer meer, of andere risico’s af willen dekken dan de andere.

De ondernemer met personeel zal weer een andere verzekeringsbehoefte hebben dan er ondernemer zonder personeel. Een eigen pand behoeft weer andere verzekeringen dan een huurpand.

Wij helpen u graag met het in kaart brengen van de risico’s. U kunt er vervolgens voor kiezen een aantal van deze risico’s voor eigen rekening te nemen. Andere kunnen dan worden verzekerd. Kortom: verzekerden is maatwerk!

Wilt u exact weten welke risico’s u loopt? Neem dan contact met ons op