Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB)

Aansprakelijkheidsrisico’s worden voor een ondernemer steeds belangrijker. Iedere onderneming kan geconfronteerd worden met een aansprakelijkheidsstelling voor een door derden geleden schade. Door onder andere  een sterk toegenomen claimbewustheid bij consument en/of werknemer en aanscherping van de rechtspraak op dit gebied, is het risico van aansprakelijkheid de laatste jaren sterk toegenomen. Ter bescherming van het vermogen en daarmee de continuïteit van de onderneming is een aansprakelijkheidsverzekering dan ook onmisbaar.

Er zijn diverse vormen van aansprakelijkheid :

  • Algemene aansprakelijkheid
  • Productenaansprakelijkheid
  • Werkgeversaansprakelijkheid
  • Milieu-aansprakelijkheid
  • Contractuele aansprakelijkheid

In veel gevallen kan worden volstaan met het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).

Voor nadere informatie en het aanvragen van een vrijblijvende offerte kunt u contact met ons opnemen.